Rozszerzenie z angielskiego? Nic prostszego

Dasz radę!

New Matura Solutions Intermediate na poziomie średnio-zaawansowanym to propozycja od Wydawnictwa Oxford, które idealnie nadaje się jako materiał do nauki w ostatniej klasie szkoły średniej i technikum. Podręcznik oraz zestaw ćwiczeń tworzą bardzo dobry zestaw, nie tylko do przypomnienia informacji, ale też do ich utrwalenia i poszerzenia wiedzy. Każdy temat z 15 jest podzielony na podrozdziały, każdy z podrozdziałów to jedna, 45-minutowa lekcja. Kompatybilność ćwiczeń z podręcznikiem sprawia, że nauka jednego bloku zajmuje nie więcej niż godzinę, a kolejną lekcję mogą stanowić powtórzenia i ćwiczenia materiału. W ten sposób przygotowanie do matury pójdzie systematycznie, bez obciążeń ucznia oraz z zapewnieniem, że wszystkie potrzebne informacje są do niego przerobione.

Zestaw jest dostosowany do nowej podstawy programowej, która zmieniła się w 2015 roku. Zarówno w książce jak i w podręczniku tłumaczone są wszystkie zagadnienia, a dodatkowo wprowadzone rozwiązania do nowych form sprawdzania wiedzy, zwłaszcza w zakresie dłuższych form wypowiedzi. Obecnie na egzaminie pisemnym nie wymaga się wyłącznie pisania maila czy listu, należy tez umieć stworzyć krotką notkę na bloga lub rozprawkę problemową. Publikacja to doskonałe rozwiązanie dla nauczycieli, zawiera bowiem zestaw zwrotów i sposobów pracy nad zadaniami, dzięki czemu plan zajęć jest gotowy i nie trzeba tworzyć nowego. Co ważne, wszystkie potrzebne informacje zawarte są w materiałach, bez żadnych zbędnych zapychaczy i niepotrzebnych grafik.

Dlaczego to dobre rozwiązanie?

Większość podręczników do nauki języków obcych posiada bardzo chaotycznie prezentowany materiał, w którym większą część strony zajmują nieadekwatne lub nieśmieszne zdjęcia lub obrazki, z którymi w żaden sposób nie może się zidentyfikować uczeń. Wiadomości rozsiane są po brzegach strony, małą czcionką i dość nieczytelnie. “New Matura Solutions” skupia się wyłącznie na czytelności i jakości prezentowanych materiałów, rozpoczynając od części leksykalnej, przechodząc w gramatyczną i ćwiczeniowo-testową. Dobór tematów jest uwspółcześniony, w większości dotykający zagadnień internetu i popkultury, przez co z większą łatwością trafia do ucznia.

Zestaw ćwiczeniowy dostosowany jest do trzech trybów pracy: indywidualnego (zarówno na lekcji jak i w domu) oraz w parach, na lekcji, przez co łatwiej uczniom zrozumieć i rozwiązać wszystkie problemy językowe. Ważnym jest, że każde z nich uczeń może wykonywać w swoim tempie. Nauka nigdy nie była prostsza, a jeśli przeprowadzona systematycznie, okaże się bardzo skuteczna.

Education obraz autorstwa freepik - www.freepik.com
Read More